Geçersiz anket bilgisi.
Site içi arama

Kurtarma Esasları

Anasayfa » Kurtarma Esasları
share on facebook  tweet  share on google  print  

Kurtarma Esasları

KURTARMA ESASLARI VE YÖNTEMLERİ

1. DİKKAT : Boğulma ani bir olaydır. Dikkatli ve eğitimli bir kişi zor durumda olanı daha çabuk fark eder.

2. DEĞERLENDİRME : Herhangi bir davranışta bulunmadan önce mutlaka iyice düşünülmelidir. Ani bir hareket veya planlı bir hareket gerekebilir. Düşünmeden kendi imkan ve kabiliyetimizin dışında bir harekete kalkışılmamalıdır. Bu, faciayı sadece arttırmak olur. Bir olayın yapılmadan önce değerlendirilmesi çok önemlidir.

3. DAVRANIŞ : Plan yapıldıktan sonra hareket tarzı, kararlı ve süratli olmalıdır. Harekete geçtikten sonra bile, doğacak yeni durumlara göre değerlendirme yapmaya devam etmek gerekir.

4. METODLAR : Bir kimsenin kurtarma çabaları sırası ile ;

* Yakındaysa,

* Uzaktaysa,

* Daha uzaktaysa.

Kazazedeye yaklaşırken çok dikkatli olmalı, paniğe kapılarak boğulma tehlikesi yaratılmamalıdır.

Cankurtaran belirli eğitimlerden geçirildikten sonra bilinçli olarak kendisine düşen görevi yapabilir.

Yüzme ve cankurtarmada göz önünde bulundurulması gereken temel prensipler:

1. Güneşte ısınmış vücutla,birdenbire kesinlikle suya girilmemelidir.

2. Çok aç veya tok karnına kesinlikle yüzülmemelidir.

3. Bulunulan yerden suyun derinliğine ve dibin tehlikeli olup olmadığına her zaman dikkat edilmelidir.

4. Suyun seviyesinin göğsü geçmemesine dikkat edilmelidir.

5. Bilinmeyen suyun her zaman tehlikeli olabileceğini düşünerek, yüzüstü (balıklama) atlayarak suya girilmemelidir.

6. Atlayarak suya girilmesi arzu edilen yerlerde, suyun serbest olmasına dikkat edilmelidir. (Derinliğin emniyetli, su içerisinde ve dışında tehlikeli olabilecek herhangi bir durum olmaması gerekir.)

7. Yüzerken kendimize fazla güvenmemeli, uzaklara gitmemeli, her an zor durumda kalabileceğimizi ve çok iyi yüzme bilenlerin de boğulabileceklerini hatırımızdan çıkarmamalıdır.

8. Bataklık veya bitkilerin yetiştiği sularda yüzmekten veya dalmaktan kaçınılmalıdır.

9. Bilinmeyen kıyılara doğru yüzülmemelidir. Her an kötü sürprizlerle karşılaşılabilir.

10. Deniz taşıt araçlarının işlediği sularda yüzmenin ve dalmanın can emniyeti bakımından çok tehlikeli olduğu unutulmamalıdır.

11. Rıhtımların, köprü temel direklerinin, balık ağlarının bulunduğu yerlerde yüzülmemeli ve dalınmamalıdır.

12. Kramp girdiği zaman yüzme bırakılmalı ve su terk edilmelidir.

13. Tehlike yoksa asla yardım istenmemeli, bu tür şakalar yapılmamalıdır.

14. Üşümeye başlayınca sudan çıkılmalı, suda kalmakta ısrar edilmemelidir.

15. Sudan çıkınca mayo çıkarılmalı ve kurulanılmalıdır.

16. Devamlı güneşte kalınmamalıdır.

17. Suda diğer yüzenlerin ( plaj ve yüzme havuzlarında ) özellikle çocukların olduğu göz önüne alınarak davranışlara dikkat edilmelidir.

18.  aş, cam vb. şeylerle su kirletilmemelidir.

19. Alkollü suya girilmemeli ve yüzülmemeli, şayet dalış düşünülüyorsa, bu daha önceden planlanmalıdır.